Kancelaria RKW świadczy kompleksową pomoc prawną przy dochodzeniu należności, zarówno w fazie przedsądowej, jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. W ramach obsługi prawnej windykacji oferuje w szczególności:

w fazie przedsądowej:

 • przygotowanie wezwania przedsądowego,
 • prowadzenie negocjacji z klientem,
 • sporządzenie projektu ugody (uznania długu, porozumienia spłaty);

w fazie sądowej:

 • wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym, zwykłym,
 • sporządzenie i złożenie pozwu w europejskim postępowaniu transgranicznym,
 • reprezentację klienta przed sądem we wszystkich instancjach,
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie powództwa (w przypadku gdy zachodzą ku temu przesłanki),
 • sporządzenie wniosku w postępowaniu klauzulowym;

w fazie egzekucyjnej:

 • sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
 • informowanie klienta o stanie postępowania egzekucyjnego.