RKW Kruszyński Wojciuch Kancelaria Radców Prawnych Sp. P., oferuje swoje usługi zarówno Klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

 

Klientom indywidualnym oferujemy:

 • poradnictwo prawne
 • sporządzanie i opiniowanie umów 
 • sporządzanie wniosków i pism procesowych
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • reprezetnację przed instytucjami publicznoprawnymi

 

Klientom biznesowym oferujemy:

 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów z kontrahentami,
 • doradztwo prawne, w tym udzielanie porad prawnych, opinii prawnych i informacji o obowiązującym stanie prawnym
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień i innych dokumentów wywołujących skutki prawne
 • analizowanie uwarunkowań prawnych oraz ryzyk planowanych przedsięwzięć 
 • monitorowanie otoczenia prawnego działalności Klienta
 • doradztwo prawne dla pracowników
 • windykację należności
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • reprezentację przed instytucjami publicznoprawnymi