Prawo pracy

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i innych dokumentów zakładowych
  • zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych

Prawo ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • reprezentacja ubezpieczonych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych
  • zastępstwo procesowe w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe i inne