Oferta dla podmiotów leczniczych:

 • wsparcie przy tworzeniu i rejestracji podmiotów leczniczych,
 • sporządzanie, analizowanie i opiniowanie umów, statutów i regulaminów, 
 • doradztwo w zakresie prawa pracy w podmiotach leczniczych,
 • sporządzanie, analizowani i opiniowanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • reprezentacja podmiotów leczniczych w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • zastępstwo procesowe podmiotów leczniczych w sprawach związanych z roszczeniami o błąd w sztuce lekarskiej,
 • obsługa postępowań przetargowych, w tym sporządzanie, analizowanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych.

 

Oferta dla lekarzy:

 • wsparcie przy tworzeniu i rejestracji praktyki lekarskiej,
 • sporządzanie, analizowanie i opiniowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (kontraktów),
 • doradztwo w zakresie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i karnych o błąd w sztuce lekarskiej,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami dyscyplinarnymi.