• reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych
  • sporządzenia zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia