W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria RKW zajmuje się w szczególności sprawami:

  • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych
  • tworzenie i opiniowanie umów cywilnych, w tym umów najmu, pożyczki, spółek cywilnych i innych
  • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, eksmisję
  • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych
  • prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne)
  • sporządzanie opinii prawnych
  • doradztwo prawne