• reprezentacja poszkodowanych w wypadkach drogowych
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego w zakresie przyznania zadośćuczynienia i odszkodowania 
  • negocjacje w sprawach o przyznanie zadośćuczynienia i odszkodowania
  • zastępstwo procesowe poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie