• doradztwo w procesie tworzenia działalności gospodarczej 
  • sporządzanie regulaminów i formularzy dla sklepów internetowych
  • organizowanie szkoleń w zakresie prawa konsumenckiego