Przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy, w trakcie bezpłatnych konsultacji, rzetelnie oceniamy zakres czynności i czas konieczny do osiągnięcia zamierzonego celu.

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od rodzaju i złożoności sprawy, nakładu pracy oraz miejsca wykonywania usługi. Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem przed przystąpieniem do realizacji usługi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy trzy warianty rozliczenia.

1. stawka godzinowa - ustalana indywidualnie z klientem, uzależniona od charakteru realizowanej usługi. Cena godziny pracy Kancelarii wynosi od 50 zł do 250 zł

2. stawka ryczałtowa - jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, jednak nie mniej niż stawki minimalne określane w drodze Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

3. abonament/ryczałt miesięczny - oferowany przedsiębiorcom w ramach tzw. stałej obsługi prawnej. Wysokość abonamentu/ryczałtu miesięcznego określa indywidualna umowa kompleksowej obsługi prawnej, uwzględniającej nakład pracy, ilość konsultacji oraz ewentualny tygodniowy wymiar godzin pozostawania do dyspozycji Klienta, w ramach tzw dyżurów, realizowanych w jego siedzibie. 

Koszt jednorazowej porady prawnej uzależniony jest od rodzaju sprawy i wynosi od 50 zł do 200 zł.